Standardni rotirajući formati
Naziv Dimenzija Cijena
Header Leaderboard 750x100 100 KM
Header Billboard 750x250 120 KM
InText Rectangle 750x200 80 KM
Side Rectangle 580x400 90 KM
Side Halfpage 580x600 110 KM
Between Categories 720x150 100 KM
Skin naslovna 350 x 1000 L/D 24 KM
Background 1920x1080 250 KM
Out of Page formati bilo koja 200 KM
* Cijena je na mjesečnom periodu
Sponzorski članak istaknut na naslovnici 3 dana 100 KM
Količinski popusti Portala Količinski popusti Portala
Broj prikazivanja Popust Broj dana Popust
100.00 - 200.000 5% 5 - 10 5%
200.000 - 350.000 7% 10 - 20 7%
350.000 - 500.000 10% 20 - 30 10%
500.000 i više 15% 30 i više 15%
AGENCIJSKI POPUST 10%
NAPOMENA: U slučaju da oglašivač / agencija ostvari pravo na različite vrste popusta, popusti se sabiraju.
Za humanitarnu akciju, akcije od javnog društvenog interesa, te za oglašavanja koja su u posebnom programskom interesu, odobrava se popust na cijene od 50%.